budowa kurnika, budowa hali, budowa magazynów

Media o nas

    Poniżej prezentujemy artykuł o wybudowanym przez naszą firmę kompleksie sześciu ferm drobiu wraz z infrastrukturą. Artykuł ukazał się w  2012 roku w pierwszym numerze branżowego czasopisma Agro Hale.